Platební brána ComGate - Projekty EU

Skupina ComGate je příjemcem dotací z fondů Evropské unie. Níže uvádíme seznam podporovaných projektů.

Projekt eFakturace, elektronické archivace a plateb
Příjemce: ComGate Payments, a.s.
Dotační program: OPPI, ICT v podnicích - Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITS03/640
Období realizace: 1. 12. 2013 - 30. 6. 2015

Inovace transakčního a billingového systému
Příjemce: AGMO, a.s.
Dotační program: OPPI, ICT v podnicích - Výzva III
Registrační číslo: 2.2 ITP03/182
Období realizace: 1. 8. 2011 - 31. 12. 2013