Projekty s podporou z fondů EU

Společnost ComGate, a.s. je příjemcem dotací z fondů Evropské unie.

Projekt New eLogist společnosti ComGate, a.s.
Příjemce: ComGate, a.s.
Dotační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Registrační číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009412
Období realizace: 1. 8. 2017 - 30. 9. 2019